Leczenie protetyczne Wrocław – korony, mosty, licówki, protezy

Leczenie protetyczne Wrocław – korony, mosty, licówki, protezy

LECZENIE PROTETYCZNE

Leczenie to polega na odtworzeniu brakujących zębów, przywróceniu funkcji żucia oraz estetycznego i pięknego uśmiechu.

Leczenie protetyczne poprzedzone jest analizą stanu jamy ustnej, wykonaniem zdjęć rentgenowskich, skanu cyfrowego uzębienia.
Wspólnie z pacjentem, słuchając jego oczekiwań i sprawdzając możliwości leczenia, tworzymy plan leczenia. Daje nam to pewność, ze wspólnie dążymy do tego samego celu.

KORONY PROTETYCZNE

W Welldent wykonujemy korony protetyczne pod kontrolą mikroskopu.Dla doskonałego efektu estetycznego powierzchnię zęba należy pomniejszyć z każdej strony (oszlifować) ok 1-2mm, w zależności od rodzaju przyszłego uzupełnienia protetycznego. W ten sposób tworzy się miejsce dla przyszłej korony protetycznej.
Pacjent ma możliwość wyboru materiału.
Wykonujemy:
– Korona pełnoceramiczne z podbudową z tlenku cyrkonu
– Korony porcelanowe na podbudowie metalowej
– Korony porcelanowe e.max

Następnie specjalista protetyki stomatologicznej pobiera wycisk zębów lub skanuje cyfrowo 3D zęby za pomocą skanera wewnątrzustnego oraz dobiera kolor. Po kilku dniach pracownia protetyczna przesyła gotową koronę, którą lekarz osadza na oszlifowanych zębach.

MOSTY PROTETYCZNE

Dzięki mostom protetycznym możemy odtworzyć brakujące zęby. Zęby sąsiadujące z brakującym zębem nazywane są filarami przyszłego mostu. Takie zęby należy również oszlifować, podobnie jak w przypadku koron, pobrać wyciski lub zeskanować cyfrowo i przesłać pracę do laboratorium techniki dentystycznej.
Wykonujemy:
– Mosty na podbudowie z tlenku cyrkonu
– Mosty na podbudowie metalowej

LICÓWKI PORCELANOWE lub KOMPOZYTOWE

to wysokoestetyczne odbudowy porcelanowe lub kompozytowe najczęściej wykonywane w odcinku przednim. To cienkie porcelanowe struktury, które cementuje się do licowej (przedniej) części zęba. Lekarz minimalnie preparuje powierzchnię wargową zęba lub pozostawia ją nienaruszoną. Jest to metoda minimalnie inwazyjna. Licówki cementowane są adhezyjnie na powierzchni zęba.

OVERLAY, ONLAY, ENDOKORONA

Odbudowy typu overlay, onlay, endokorony to najczęściej stosowane odbudowy po leczeniu kanałowym zębów trzonowych. Zabezpieczają ząb przed złamaniem oraz odbudowują zniszczone próchnicowo tkanki. Przy użyciu overlay można w bezpieczny sposób odtworzyć starte tkanki zęba, podnosząc wysokość zgryzu.

PROTEZY RUCHOME

Uzupełnienia ruchome i uzupełnienia kombinowane to różne formy protez zębowych.

Prace kombinowane to najczęściej korony lub mosty oparte na własnych zębach pacjenta, które posiadają specjalne mocowania do protez, powodując, że taka proteza w połączeniu z mostami lub koronami, zdecydowanie lepiej się utrzymuje we właściwym miejscu. Uzupełnienia protetyczne można mocować również na implantach jako prace all-on-4. Jest to metoda, która polega na umieszczeniu w szczęce lub żuchwie 4 implantów, na których umocowana jest konstrukcja protetyczna. Jesteśmy gabinetem autoryzowanym, który stosuje All-on-4™ jako bezpieczne i stałe rozwiązanie na długi czas, które oferuje mocne i stabilne wsparcie dla odbudowy protetycznej oraz gwarantuje naturalny wygląd.

Koncepcja leczenia All-on-4® zapewnia pacjentom bezzębnym i z nieuniknionym bezzębiem stałą pełnołukową protezę wspartą na czterech implantach w dniu zabiegu chirurgicznego. To szybko skutkuje zwiększoną satysfakcją pacjenta – w zakresie funkcji, estetyki, odczuwania, mowy i poczucia własnej wartości. 

Scroll to Top