Program współfinansowany przez Unię Europejską

Utworzenie nowego  przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii stomatologicznej w WellDent Centrum Stomatologiczne Anna i Kornel Dobosz s.c.

Całkowita wartość projektu : 449 589,81 PLN

Wkład Unii Europejskiej: 165 002,77 PLN

WellDent Centrum Stomatologiczne Anna i Kornel Dobosz s.c.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Scroll to Top