Lekarz stomatolog Karol Borkowski

Lekarz stomatolog Karol Borkowski

Lekarz stomatolog Karol Borkowski

Specjalista chirurgii szczękowo- twarzowej, implantolog

Absolwent Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu z 2001 r.
Zajmuje się diagnostyką, leczeniem zachowawczym i operacyjnym schorzeń jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz implantologią stomatologiczną.

Zainteresowania szczegółowe: chirurgia ortognatyczna, złożone przypadki implantologiczne.
W roku 2000 odbył miesięczny staż w Departament Cranio-Maxillofacial Surgery Guy`s Hospital w Londynie.

Autor i współautor prac naukowych oraz wystąpień zjazdowych z zakresu zastosowania modeli sterelitograficznych w chirurgii rekonstrukcyjnej części twarzowej czaszki, a także w implantologii.

Scroll to Top