Tomografia komputerowa szczęki Wrocław

Tomografia komputerowa szczęki i żuchwy dla stomatologii

W związku z dynamicznym rozwojem tomografii komputerowej w medycynie nastąpił również rozwój programów tomografii także dla stomatologii. Wykorzystano to do rozwoju implantologii, dziedziny chirurgii szczękowo- twarzowej zajmującej się wszczepianiem implantów zębów.

Tomografia pozwala specjaliście ocenić wymiary kości, których nie ma możliwości odczytać ze zdjęć panoramicznych oraz rtg celowanych.

Dzięki wykonaniu obrazów cienkich warstw możliwa jest bardzo dokładna obróbka celem uzyskanie jak najdokładniejszych rekonstrukcji 2D lub 3D.

Badanie tomografii komputerowej, wykonane w celach implantologicznych pozwala ocenić wielkość kości oraz odległości od struktur krytycznych w interesującym przekroju lub płaszczyźnie.

Badanie tomografii komputerowej jest również pomocne w ocenie zmian około zębowych oraz odmian rozwojowych u pacjentów.
Badanie tomografii komputerowej może także być wykorzystane w specjalistycznych stomatologicznych programach komputerowych, w których na badanie można nałożyć symulację implantu. Stomatolog uzyskuje wiedzę o możliwościach i ewentualnych trudnościach w wykonaniu danej implantacji.

W naszej klinice dysponujemy nowoczesnym cyfrowym tomografem komputerowym Planmeca. Najnowszy sprzęt gwarantuje minimalną dawkę promieniowania rentgenowskiego potrzebną do wykonania pełnowartościowego badania tomografii wolumetrycznej. Dawka promieniowania rtg pochłoniętego przy jednym badaniu porównywalna jest do promieniowania,jakie pacjent otrzymuje każdego dnia ze środowiska naturalnego. Zgodnie z polskim prawem w celu wykonania badania tomografii komputerowej szczęki lub żuchwy niezbędne jest skierowanie od lekarza stomatologa. W przypadku braku takiego skierowania, badanie tomograficzne możemy wykonać dopiero po wcześniejszej konsultacji stomatologicznej połączonej z badaniem wewnątrzustnym i omówieniem wyniku badania z pacjentem. Badanie tomograficzne wydajemy w postaci cyfrowej na płycie CD wraz z oprogramowaniem niezbędnym do jego dalszego odczytu i obróbki.

Scroll to Top